Persberichten

MULTICHANNEL STRATEGIE BLIJFT GARANTIE VOOR SUCCES

02/02/2021

  • Omzet licht gestegen tot 14,4 miljard euro.
  • Bedrijfsresultaat op het niveau van 2019.
  • Digitalisering resulteert in bovengemiddelde groei van e-commerce.
  • Groei met dubbele cijfers bij business units Bouw en Elektrotechnische groothandel.
  • Consequente voortzetting van innovatiestrategie.
  • Volgens de voorlopige jaarrekening rapporteert de Würth Groep een omzetvolume van 14,41 miljard euro in 2020 en ligt daarmee iets boven het voorgaande jaar (2019: 14,27 miljard euro, +0,9%, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten: +2%).

De Würth Groep heeft zijn prestaties op een stabiel niveau weten te handhaven door zijn multichannel strategie, de spreiding van risico's door zijn internationale positionering en de diversificatie over verschillende bedrijfssegmenten. De ontwikkeling van de omzet in 2020 weerspiegelt de verschillende effecten van de pandemie op de afzonderlijke sectoren en markten: Terwijl de divisie Bouw (+12,3 procent groei) en ook de Duitse groothandelsunit Elektrotechniek (+10,8 procent) zeer goed presteerden met een omzetgroei in de dubbele cijfers, daalde de omzet in de units die rechtstreeks leveren aan de automobiel- en machinebouwindustrie.

De Würth Groep blijft zijn innovatiestrategie intensiveren, zoals gepland, ook in tijden van crisis: De opening van het innovatiecentrum bij de hoofdvestiging in Künzelsau is gepland voor 2022. Het totale geïnvesteerde bedrag beloopt ongeveer 70 miljoen euro. Op een oppervlakte van 15.000 vierkante meter worden ultramoderne laboratoria en werkplaatsen gebouwd.

De omzet uit e-business vertoonde een bovengemiddelde groei van 5,8% en steeg tot 2,8 miljard euro in 2020. Hierdoor steeg het aandeel van dit contactpunt in de totale omzet van de Groep met één procentpunt tot 19,3 procent. Als gevolg van contactbeperkingen en lockdowns is de business als gevolg van de COVID-19 crisis steeds meer verschoven naar digitale verkoopkanalen. Of het nu gaat om online shop, Würth App of e-procurement oplossingen: Dankzij de consequente voortzetting van de digitaliseringsstrategie en de financiële stabiliteit blijft Würth ook tijdens de pandemie een betrouwbare partner en leverancier voor zijn klanten. E-business als onderdeel van de multi-channel strategie heeft opnieuw aan belang gewonnen.

In Duitsland is de Würth Groep erin geslaagd een groei van 2,8% te realiseren, terwijl Adolf Würth GmbH & Co. KG als moedermaatschappij van de Groep met 7,4% groeide. Buiten Duitsland moest de Würth Groep een omzetdaling van 0,4% incasseren.

BEDRIJFSRESULTAAT

Volgens voorlopige berekeningen bleef het bedrijfsresultaat van de Würth Groep met 770 miljoen euro (2019: 770 miljoen euro) duidelijk op het niveau van 2019.

MEDEWERKERS

Ondanks de COVID-19 crisis is het personeelsbestand niet ingekrompen, integendeel: Het aantal medewerkers steeg met 453, van 78.686 naar een nieuw hoogtepunt van 79.139 in 2020. In Duitsland bedraagt het aantal werknemers 24.514, wat overeenstemt met een stijging van 0,7%. De Groep heeft momenteel 33.176 verkoopmedewerkers op de loonlijst staan.

VOORUITZICHTEN

De economische vooruitzichten zijn voorzichtig optimistisch. Ook tijdens de 2de Lockdown staat de Duitse economie sterk, maar de volatiele situatie laat geen duidelijke prognose toe. Friedmann vestigt zijn hoop op de wereldwijde veranderingen als geheel.

"Wereldwijd zijn de inentingen begonnen. Op 20 januari is de nieuwe president aangetreden in de Verenigde Staten. Dit geeft hoop dat belangrijke handelsbetrekkingen nieuw leven wordt ingeblazen en cruciale allianties worden hervat, waardoor onzekerheid en onrust worden verdreven. Dit zou de wereldeconomie moeten helpen weer op gang te komen, hetgeen reeds blijkt uit de positieve economische vooruitzichten van toonaangevende economische instellingen." zegt Robert Friedmann, voorzitter van de Centrale Raad van Bestuur van de Würth Groep.

Schrijven CEO’s Würth Belux Michel Oliebos & Serge Vranken

08/04/2020

Op ons kunt u blijven rekenen!
Ook in moeilijke omstandigheden gaan we voor u tot het uiterste.

Beste klant,
Momenteel maakt ons land en de rest van de wereld een ongekende crisis door met Covid-19 (coronavirus).
Net als U, neemt Würth dit uiteraard zeer ernstig en onze topprioriteit is de gezondheid en het welzijn van onze klanten, onze medewerkers en al onze burgers. Samen met de rest van het land nemen ook wij de nodige en gepaste maatregelen om deze pandemie te bestrijden en volgen we de afgekondigde overheidsmaatregelen strikt op.

Daarnaast zijn we met alle mogelijkheden die we ter beschikking hebben u nog steeds van dienst: met onze online shop, Würth app, onze accountmanagers en onze shops die momenteel worden omgebouwd tot service punten.

We vinden het bij Würth enorm belangrijk om ook in deze moeilijke tijden al onze klanten te kunnen blijven bevoorraden en onze gekende service als B2B-partner te kunnen blijven aanbieden.

Naast het feit dat er nog diverse bedrijven actief zijn hebben tevens vele bedrijven door deze Covid-19 crisis hun activiteiten moeten stopzetten. We merken evenwel dat er bij vele bedrijven de drang groot is om terug aan de slag te gaan, soms op een originele manier.

Om deze reden vinden we het zeer belangrijk om te blijven benadrukken dat wij er zijn voor jullie en dat jullie ons nog steeds via verschillende kanalen kunnen blijven bereiken.

Hoe zijn wij bereikbaar?
• Online bestellen via wurth.bewurth.be
• Via de Würth app
• Via onze chat op de online shop
• Telefonisch via uw contactpersoon, het telefoonnummer van uw vestiging naar keuze of via het algemene nummer: 014/44.55.66
• Per mail via uw contactpersoon, service@wurth.be of uw vestiging

Kies daarnaast voor thuisbezorging, werflevering of afhalingen aan onze Würth shops en pakketstations. Bekijk hier welke shops nog kunnen worden gecontacteerd voor bestellingen/ leveringen: www.wurthinfo.be/covid-19

We houden jullie graag op de hoogte met de laatste informatie via onderstaande kanalen:
www.wurthinfo.be/covid-19
• Schrijf je in op onze nieuwsbrief
• Volg ons via onze social media kanalen

We zullen ook op wekelijkse basis blijven evalueren hoe we onze dienstverlening verder kunnen blijven optimaliseren. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om de komende periode nog meer shops in te kunnen zetten als service punten.

Uiteraard willen we ook al onze klanten bedanken die ons de laatste dagen en weken hebben gecontacteerd en die ervoor zorgen dat ook wij onze business draaiende kunnen houden.

#WÜRTHVERBINDT
#WEZIJNERVOORU

Met vriendelijke groeten,
Michel Oliebos en Serge Vranken
CEO's Würth Belux

Maatregelen betreffende COVID-19

13/03/2020

MAATREGELEN BETREFFENDE COVID-19

Naar aanleiding van de continu veranderende situatie betreffende COVID-19 willen we jullie op de hoogte brengen van enkele concrete maatregelen die we als bedrijf stellen in het algemeen belang van de volksgezondheid.

• Onze komende Power Week/Days in de shops van Thimister, Boortmeerbeek en Anderlecht worden geannuleerd en verplaatst naar een latere datum.

• Onze shops blijven geopend tijdens de normale openingsuren.

• Om menselijk contact tot een minimum te beperken willen we jullie aanraden onze Online Shop en onze pakketstations te gebruiken. Meer info hieromtrent vindt u op www.wurth.be.

• Onze leveringen blijven momenteel onder voorbehoud gewaarborgd maar we willen oproepen om geen grote (hamster)aankopen te doen om zoveel mogelijk leveringen aan verschillende klanten te garanderen.

Würth staat dagelijks in contact met klanten en wij willen hen dan ook verder op de hoogte houden via een transparante communicatie. De laatste info is ook steeds terug te vinden op deze pagina.

Hebt u hierover verdere vragen? Neem dan contact op met uw Würth-contactpersoon of mail naar communication@wurth.be.

Levering persoonlijke beschermingsmiddelen

11/03/2020

covid

LEVERING PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Begin maart 2020 heeft de Duitse bondsregering exportbeperkingen voor specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen ingevoerd.

De producten waarop deze exportbeperkingen van toepassing zijn:

• Veiligheidsbrillen en gezichtsbeschermingsmaskers

• Wegwerpmaskers FFP2 + FFP3

• Beschermende pakken/overalls

• Chemisch bestendige en wegwerp-handschoenen

Dit besluit van de Duitse regering zal gevolgen hebben voor het (tijdig) leveren van bovenstaande producten uit het Würth-gamma. Wij zijn op dit moment alternatieve leveringsmogelijkheden aan het bekijken via andere Würth-vestigingen, rekening houdend met de wereldwijde verspreiding van COVID-19 en het blijvend ondersteunen om het behoud van de volksgezondheid.

Volgens onze eerste voorzichtige prognoses zouden we sommige van bovenstaande artikelen in kleinere aantallen opnieuw kunnen uitleveren vanaf 23 maart 2020.

Würth staat dagelijks in contact met klanten en wij willen hen dan ook verder op de hoogte houden via een transparante communicatie. De laatste info is ook steeds terug te vinden via www.wurth.be.

Hebt u hierover verdere vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon of mail naar communication@wurth.be.

De Würth groep zet zijn weg naar succes verder!

23/01/2020

DE OMZET GROEIT NAAR EEN RECORDNIVEAU VAN 14,27 MILJARD EURO.
Volgens het voorlopig jaarlijks financieel overzicht rapporteerde de Würth Groep een omzet van 14,27 miljard euro in 2019 (2018: 13,62 miljard euro). Dit komt overeen met een groei van 4,8%. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten komt de groei uit op 4,2%.
De omzet ontwikkelde zich op een ongewoon heterogene manier in 2019. De verschillende ontwikkelingen van zowel de afzonderlijke regio's als de afzonderlijke bedrijfsonderdelen van de Würth Groep weerspiegelt dit. In Duitsland was de omzetgroei bescheiden, met een groeipercentage van 2,1%. Dit komt vooral door de worstelende auto-industrie. De groep realiseerde een omzetgroei van 6,8% buiten Duitsland. Bevredigende groeicijfers werden behaald in Zuid-Europa (15,3%), Zuid-Amerika (8%) en Oost-Europa (6,6%).
De omzet uit E-business kende een bovengemiddelde groei en bedroeg in 2019 2,6 miljard euro, waardoor hun aandeel in de totale omzet van de Würth Groep toenam tot 18,3%.

HET BEDRIJFSRESULTAAT DAALT TOT 750 MILJOEN
Volgens voorlopige cijfers bedraagt het bedrijfsresultaat van de Würth Groep 750 miljoen euro en ligt daarmee 13,8% lager dan vorig jaar (2018: 870 miljoen euro). Deze daling is voornamelijk te wijten aan de onder druk staande brutowinstmarges. Het was niet mogelijk om verhoogde inkoopprijzen volledig door te rekenen aan de klanten in de markt. Bovendien bleef de Würth Groep investeren in de uitbreiding van haar bedrijfsmodel en groei-initiatieven.

WERKNEMERS
Het aantal werknemers steeg met 1.606, van 77.080 tot 78.686 in 2019. In Duitsland bedraagt het aantal werknemers 24.344, wat overeenkomt met een stijging van 2,4%. De Würth Groep heeft momenteel 33.979 verkoopsmedewerkers op de loonlijst.

MIJLPAAL BEHAALD BIJ AWKG: 2 MILJARD EURO OMZET
Adolf Würth GmbH & Co. KG, opgericht in 1945, rapporteert een verkooprecord van meer dan 2 miljard euro. In 2019 genereerde het moederbedrijf van de Würth Groep een omzet van 2,09 miljard euro. "Er is geen betere motivatie voor ons jubileumjaar in 2020: Adolf Würth GmbH & Co. KG zal zijn 75e bedrijfsjubileum vieren en professor Reinhold Würth wordt 85!", zegt Norbert Heckmann, voorzitter van het management van Adolf Würth GmbH & Co. KG, die verheugd is over deze mijlpaal.

VOORUITZICHT
"De algemene economische prognoses blijven voorzichtig. Daarom verwacht de Würth Groep een omzetgroei met een evenredig hoger bedrijfsresultaat", zegt Robert Friedmann, voorzitter van de Centrale Raad van Bestuur van de Würth Groep, waarin hij de verwachtingen toelicht voor het nieuwe boekjaar.

Wurth Belux sluit jubileumjaar af in stijl

09/01/2020

festival van Vlaanderen

Würth Belux nv sluit zijn 55-jarig jubileum af met een optreden van Het Festival van Vlaanderen voor zijn medewerkers.

Würth Belux, de montagespecialist met hoofdkantoor in Turnhout, heeft zijn 55-jarig jubileumjaar in 2019 afgesloten in stijl met een optreden van het Festival van Vlaanderen.

Sinds 1 april 1964 heeft de Würth-Groep zijn eigen Belgisch - Luxemburgse vestiging gelegen aan de Everdongenlaan in Turnhout. Dit mocht in het feestjaar 2019 niet onopgemerkt voorbijgaan, het volledige jaar stond in het teken van dit jubileum. Als stijlvolle afsluiter stond voor alle medewerkers een optreden van het Festival van Vlaanderen op het programma met een speciaal gemaakte compositie.

Het Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen had de idee geopperd om een compositie te vervaardigen die materiaal van Würth als uitgangspunt had, ter ere van 55-jaar Würth Belux. De compositie werd in opdracht van Würth Belux concreet gerealiseerd en in première gebracht op 20 december 2019. Het werd uiteindelijk een werk voor piano, altviool, cello en fixed media. Met als titel Erz & Mond & Tat. Componist Sebastian Bradt startte met het opnemen van diverse geluiden die Würth-producten kunnen produceren, van boormachines tot vijzen en draadstangen. Dat was de basis waarmee hij aan de slag ging om een stuk te maken van een twaalftal minuten. Het is een spannend werk geworden dat erg filmisch aandoet en een groot publiek kan aanspreken. De titels van de verschillende delen van het werk verwijzen ook naar metaalbewerking: Das Gewinnen, das Tiefziehen, das Stanzen, das Sintern, das Verfestigen, das Galvanisieren, das Plattieren, das Sublimieren en das Durchhärten. De musici tijdens de première waren Jelle Vastershaeghe (piano), Sergio Agreda De Ro (altviool) en Eline Duerinck (cello).

“Gezien cultuur in het DNA van Würth zit, was dit de perfecte afsluiter voor ons succesvol jubileumjaar 2019 en brachten we onze medewerkers op een culturele creatieve manier in contact met onze producten”, besluit CEO Michel Oliebos.

Al jaren voelt de Würth-Groep zich nauw verbonden met kunst en cultuur. Uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunst dichterbij de mensen te brengen en zo meer arbeids- en levenskwaliteit, ook bij de eigen medewerkers te creëren, liet Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth kunst en cultuur als deel van de bedrijfscultuur in de Würth-Groep integreren.

Würth Belux gaat samen met Luminus voluit voor zonne-energie

18/11/2019

zonneenergie

Luminus installeerde onlangs 978 zonnepanelen op het dak van Würth Belux in Turnhout. Het bedrijf zal 90% van de lokaal geproduceerde groene energie zelf verbruiken.

De ambities van Würth Belux op vlak van kwaliteit en ecologie

Würth Belux, onderdeel van de Würth groep, werd op 1 april 1964 opgericht en telt zo’n 380 medewerkers. Afgestemd op de werkzaamheden van klanten in de diverse branches levert het bedrijf 130.000 verschillende producten. Tot het productassortiment behoren onder andere bevestigingsmaterialen, ankers en pluggen, onderhouds-, lijm- en kitproducten, elektrische machines, perslucht- en handgereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, werkplaatsuitrusting en opbergsystemen, meubel- en bouwbeslag.

Würth Belux ziet erop toe dat de strengste kwaliteitseisen en milieunormen worden nageleefd.

Serge Vranken, CEO van Würth Belux: “Eén van onze prioriteiten is in de komende maanden/jaren onze ecologische voetafdruk verkleinen. De beslissing om zonnepanelen te plaatsen op ons hoofdkantoor was dan ook een logische beslissing. Als bedrijf en belangrijke werkgever in de Kempen willen we het goede voorbeeld geven op vlak van duurzame ontwikkeling”.

Groene en lokale stroom

Insaver, een dochterbedrijf van Luminus gespecialiseerd in zonnepanelen en isolatie en gevestigd in Houthalen-Helchteren, voerde de installatie uit. Met een verwachte jaarproductie van 268.000 kWh zal de zonne-installatie, die sinds begin oktober in gebruik is en een totale oppervlakte heeft van 1.615 m², het bedrijf in staat stellen zijn verbruik en energiefactuur te verminderen.

Jan Pollaris, CEO van Insaver: “Ruim 90% van de geproduceerde groene stroom zal door Würth Belux zelf verbruikt worden. Dankzij deze installatie wordt bovendien elk jaar 50 ton CO2 minder uitgestoten. We zijn dan ook trots dat Insaver Würth Belux mocht helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen.”

De strategie van Luminus: zijn klanten helpen om minder en slimmer te verbruiken

“De strijd tegen de klimaatverandering is een topprioriteit voor Luminus”, zegt Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. “Deze installatie kadert volledig in onze strategie om onze klanten energie-efficiënte oplossingen aan te bieden om hen te helpen om hen te helpen minder te verbruiken en hun CO2-uitstoot te verkleinen. We zijn verheugd dat we Würth Belux mochten bijstaan met deze zowel economische als ecologische investering!”