Disclaimer

Disclaimer / Copyright ©

Würth Belux nv, statutair gevestigd te Turnhout

Hoofdkantoor Würth Belux nv
Everdongenlaan 29 (4253)
2300 Turnhout

Telefoon: +32 (0)14 44 55 66
Fax: +32 (0)14 44 55 67
Website: www.wurth.be

BTW-nr.: BE 0435.180.897
Handelsreg.: HR Turnhout 60.581

Directie:
Dhr. Serge Vranken – CEO

Würth Belux nv stelt de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samen en zorgt ervoor dat deze actueel blijft. De informatie op de website dient niettemin enkel als niet bindende algemene informatie en kan op geen enkele wijze gedetailleerde individuele raadpleging vervangen.

Würth Belux nv kan geen garantie geven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze website of de storingsvrije toegang garanderen. Ook bij verwijzingen (links) vanaf de website van of naar derden neemt Würth Belux nv geen enkele verantwoording betreft de inhoud van de gelinkte sites.

Door de website van Würth Belux nv te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Voor het aanbod van derden kunnen afwijkende regels gelden, voornamelijk met betrekking tot de gegevensbescherming. Würth Belux nv sluit zijn aansprakelijkheid uit in diens aanbiedingen en prestaties.

Verder sluit Würth Belux nv zijn aansprakelijkheid betreffende de dienstverlening, in het bijzonder het downloaden van bestanden, die door Würth Belux nv worden aangeboden, uit voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

© Würth Belux nv
Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties, downloads en video’s van de Würth Belux nv. website zijn net als de lay-out van de Würth Belux nv website beschermt met auteursrechten en andere beschermingsrechten.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doelen gekopieerd, verspreid, veranderd of toegankelijk gemaakt worden voor derden omdat de Würth Belux nv website afbeeldingen bevat die van eigen onderwerp/fotografie zijn en deze zijn met auteursrecht beschermd.

Als gebruiker van de website zal u Würth Belux nv, diens werknemers, account managers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.