Code of compliance

Code of compliance

Wederzijds vertrouwen, betrouwbaarheid en oprechtheid, zowel intern als extern, zijn de diepgewortelde basisprincipes van de Würth Groep-bedrijfscultuur. Onze verbintenis tot deze waarden werd voor het eerst vastgelegd in de bedrijfsfilosofie, geschreven in de jaren 70 door Reinhold Würth.

Deze principes behelzen niet alleen het naleven van alle geldende regels en voorschriften, maar ook de juiste mindset van de werknemers, een belangrijk aspect in het aanhoudende succes van de Würth Groep.

Het is ons doel om deze mindset te promoten, een mindset die tegelijk ervoor zorgt dat onze werknemers alle geldende nationale en internationale regels en voorschriften strikt naleven. Om deze principes transparanter te maken voor onze werknemers, klanten, leveranciers en andere zakelijke partners, stelden we een aantal praktische gedragsregels op. Deze zijn gebaseerd op de bedrijfswaarden die zijn samengevat in de complianceregels van de Würth Groep.

Rapportagesysteem binnen de Groep

Onze complianceregels weerspiegelen onze belofte om elkaar met integriteit te behandelen, evenals onze klanten, leveranciers en andere zakelijke partners. Onderzoek heeft aangetoond dat meldingen die worden ontvangen via derden al meermaals geholpen hebben bij het oplossen van economische misdrijven. Daarom hebben we een systeem ontwikkeld waarmee zowel werknemers van de Würth Groep als derde partijen criminele feiten en andere grote overtredingen kunnen rapporteren. Deze internettoepassing heet de SpeakUp en is gebaseerd ophet BKMS-systeem (Business Keeper Monitoring System).

Wie via dit systeem een incident wil melden, kan dit anoniem of met vermelding van naam doen. Omdat we een omgeving willen creëren van open communicatie, willen we echter wel aanmoedigen om je naam te vermelden bij het maken van een melding. Alle persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, en we houden rekening met de rechtmatige belangen van alle betrokken partijen.

We vragen vriendelijk om een account aan te maken via onze SpeakUp , zodat we via deze weg contact met u kunnen opnemen. Dit is belangrijk in het geval wij vervolgvragen hebben, of als je zelf later informatie aan je melding wilt toevoegen. De communicatie via het account kan ook anoniem verlopen, indien gewenst.

Het systeem is uitsluitend bedoeld om melding te maken van verdachte gevallen van economische criminaliteit of grote overtredingen binnen de Würth Groep. Misbruik van dit systeem voor andere doeleinden kan strafbaar zijn.

Compliance officer Würth Belux – Elke Willekens - T: +32 14 44 56 64

Hartelijk dank voor uw hulp!