OVEREENKOMST BADGE 24/7 SERVICE POINT LOKEREN

Tussen:

Hierna “de klant” genoemd.

En:

Würth Belux NV
Everdongenlaan 29 - 2300 Turnhout
BTW-nr.: BE 0435.180.897
Handelsreg.: HR Turnhout 60.581

Hierna “Würth” genoemd.

Voorafgaand:
Het doel van deze overeenkomst is om tussen Würth Belux nv en de klant waaraan zij een toegangsbadge verleent tot de 24/7 Service Point Brussels, gelegen te Leuvensesteenweg 50 – 1932 Sint-Stevens-Woluwe en de 24/7 Service Point Lokeren, gelegen te Dijkstraat 4a – 9160 Lokeren, de concrete voorwaarden voor deze toegangsbadge tot stand te brengen.

Wordt overeengekomen hetgeen volgt:
Bij ondertekening van dit document is de klant verantwoordelijk voor het bijhouden en het gebruik van deze badge.

Het is te allen tijde verboden deze badge door te geven aan andere personen. Dit berust op de verantwoordelijkheid van de klant.

Bij verlies van de badge moet de klant Würth onmiddellijk op de hoogte brengen via het telefoonnummer 014/44.55.04. Würth zal dan de badge blokkeren.

Bij afhaling in het 24/7 Service Point Brussels en/of het 24/7 Service Point Lokeren is de klant verplicht alle goederen te scannen aan het daarvoor voorziene systeem, alvorens het gebouw te verlaten.

Bij het betreden van het 24/7 Service Point hangen er bewakingscamera’s, overeenkomstig de wet van 21/03/2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s.

Bij het verlaten van het gebouw is het verplicht de toegangsdeur te sluiten.
Würth heeft de mogelijkheid de badge te allen tijde te blokkeren, zonder voorafgaande melding.

De klant verbindt er zich toe de betalingstermijnen van Würth te respecteren.

Lees hier onze privacyverklaring.